Akce školy školní rok 2017/2018

Návštěva Technického muzea

15. 12. 2017  třída 5.B navštívila vánoční dílny v Technickém muzeu v Petřvaldu. Děti si prohlédly výstavu Mikulášů a pak zasedli ke stolům a mohli si vyrobit vánoční motivy z vizovického těsta a nazdobit perníčky. Všechny to moc bavilo a užili si to. Své výrobky si pak odnesli i domů.

 

Krabice od bot

Blíží se doba vánoční a žáci naší školy prokázali, že mají srdce na správném místě.  Zapojili se do projektu Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům.

Tato akce probíhá již šestým rokem a jejím cílem je potěšit děti z chudších rodin v České republice. Žáci ve třídách společně naplnili krabice dárky k Vánocům. Ty dostanou děti, které v životě nemají tolik štěstí a žijí v nemajetných rodinách nebo v azylových domech. Žákům se podařilo vybrat 80 naplněných krabic, které určitě někomu udělají velikou radost.

Projekt Krokus

Projekt Krokus probíhá již několik let. Letos se do něj zapojila i naše škola. V jeho rámci jsme vysadili cibulky těchto rostlin. Jejich žlutá barva má symbolizovat Davidovu hvězdu. Vysazené krokusy připomínají jeden a půl milionu židovských a jiných dětí, jež zemřely během války. Uvidíme, zda na jaře vykvetou.                                                                                                      

Vánoční koncert 2017

Den otevřených dveří na naší škole uzavřel vánoční koncert. Program připravili především žáci 8.B a 9.A, moderování se ujaly dívky Marie Bínová a Valerie Majerová z 8.B. Vánoční písně na kytaru a ukulele doprovázeli Luboš Koťuha z 9.A a Adéla Plačková. Jako host vystoupila Kristýna Kolárová, vítězka Karvinského talentu 2017.

Letošní ČERTI S MIKULÁŠEM

Tradiční jarmark 6. 12. 2017.

Soutěž mladých zoologů

7. 11. se dvě družstva žáků 2. stupně zúčastnila Soutěže mladých zoologů v ostravské ZOO. Téma znělo Lichokopytníci.

Žáci se poctivě připravovali, pracovali s literaturou i internetovými zdroji. Přestože se neumístili na předních místech tabulky, ostudu škole neudělali.

Za odměnu si prohlédli zoologickou zahradu, která i na podzim má své kouzlo a odnesli si z akce nové poznatky, zkušenosti i plno zážitků.

 I.Petřvaldská

I letos se na naší škole slavil HALLOWEN. Děti přišly do školy v maskách.

A já se ptám. Poznáte nás?

Naší žáci na výstavě Vlastimila Hofmana: Pocta invenci

Žáci 6. - 9. ročníku v rámci výtvarné výchovy absolvovali v říjnu zajímavý vzdělávací program v ostravské Galerii výtvarného umění. V Ostravě jsme pravidelnými návštěvníky v každém pololetí již řadu let. Animační programy v galeriích si kladou za cíl interaktivním způsobem zapojit žáky k aktivnímu pochopení výtvarné problematiky, kterou se umělci zabývají v rámci dané výstavy. Tentokrát jsme navštívili výstavu, která nám představila tvůrčí osobnost Vlastimila Hofmana, českého architekta, scénografa, malíře, designéra, grafika, člena nejrůznějších významných spolků a skupin, jenž během života získal řadu mezinárodních ocenění. Šesťáci a sedmáci si v tvůrčí části vyzkoušeli grafickou techniku, linoryt. Osmáci a deváťáci museli prokázat svou invenci a vytvořit jednoduchou divadelní scénku, kterou následně předvedli ve stínovém divadle. Naší další návštěvou galerie bude výstava Jozefa Jankoviče v olomouckém Muzeu umění 12. prosince.

Mgr. David Hubeňák

Návštěva v muzeu

Dne 13. 10 2017 se žáci 5. ročníku zúčastnili tradičního programu pro školy i veřejnost na téma Než začne advent. Seznámili jsme se s ukázkami zpracování lnu a vlny tradičními postupy. Trošku jsme zavzpomínali na kreslenou pohádku o krtečkovi a jeho kalhotkách s kapsami a na vlastní oči jsme viděli, jak vzniká ze lnu vlákno a z vlákna plátno. Některé techniky jsme si také mohli vyzkoušet. Celou akci zpříjemnila Gorolská muzika Bukoň z Jablunkova. Program se nám moc líbil a do muzea se určitě znovu vypravíme.

Ivana Petřvaldská

Drakiáda

12. října naše hřiště zaplnily děti s rodiči. Všichni si přišli užít tradiční podzimní atmosféru pouštěním draků. Podmínky byly letos více než ideální. Sešli se tady draci velcí i malí, koupení i vyrobení, poslušní i neposlušní. Potěšilo nás, že nakonec vzlétli i naši vyrobení draci. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník.

VÝROBA DRAKŮ

9. října jsme uspořádali pod vedením pana učitele Hubeňáka akci pro rodiče a děti 1. stupně. Účelem bylo strávit příjemné odpoledne tvořením a vyrobit si  v l a s t n í h o   d r a k a!

Nejsnazší je zajít do obchodu a koupit si ho. Ale ti, kteří to nechtěli mít tak jednoduché, krok po kroku skládali, stříhali, zdobili, vyvažovali, proměřovali a přivazovali. Zjistili, že nic není tak jednoduché, jak to vypadá.

Tento drak má pro všechny velkou cenu, vždyť u toho byla maminka, tatínek i babička.

A pracovalo se usilovně dvě hodiny!

Na akci přišlo 28 dětí s rodiči. Děti byly rozdělené do 4 skupin, které vedli – p. uč. Hubeňák, p. vychovatelka Hejtmánková, p. uč. Piechová a Pastorová. Velmi pomohly i paní vychovatelky Vašíčková a Bolková a p. uč. Skácelová.

Teď už se jen těšíme na pořádný vítr, pěkné počasí a ještě větší účast dalších kamarádů.

N a š i m drakům ale budeme fandit nejvíce!

Žáci z Pujmanky na Projektovém dni SŠTO Lidická v Havířově

Dne 27. září 2017 se žáci druhého stupně Základní školy Marie Pujmanové zúčastnili Projektového dne s názvem „Objevujeme svět řemesel“ na SŠTO Lidická v Havířově. Setkání začalo prezentacemi studentů vysokých škol z Bosny a Hercegoviny, Íránu, Gruzie, Mexika a Ruska. Naši žáci získali v anglickém jazyce nové poznatky o jednotlivých zemích, jejich kultuře a způsobu života. Poté následovaly soutěže v řemeslných dílnách. Každé třídě byl přidělen jeden zahraniční student, který děti doprovázel na jednotlivá stanoviště a jeden student SŠTO, který se staral o zápis soutěžních výsledků. Děti si mohly samostatně vyzkoušet řemeslné práce. Šroubování matiček, zatloukání hřebíků, výměna pneumatik u osobních aut, výroba píšťalek, a také instalatérské práce se staly pro naše děti inspirací pro jejich budoucí povolání. V závěru projektového dopoledne byli žáci oceněni věcnými odměnami za první místa v soutěži řemeslných dílen. Poděkování patří SŠTO za pozvání a příjemně strávené dopoledne v kruhu řemesel a angličtiny.

Objevujeme svět

Čtyřčlenné družstvo ve složení Fabio Rodriguez, Kristýna Lániová, Sára Drzewniaková a Denisa Fojtíková se dne 26. září zúčastnili soutěže z jazyka anglického na SOŠ Lidická s názvem “Discovering the World“. Cílem akce bylo ověřit si všeobecné znalosti, jejich schopnost komunikace v angličtině formou hry a dobře se pobavit. Náš tým byl doplněn studentkou z Bosny a Hercegoviny. Žáci obsadili čtvrté místo mezi základními školami.

Podzimní a dušičkové období

Děti 2. B navštívily 27. září MUZEUM TĚŠÍNSKA – MUSAION. Poslechly si povídání odbornice na lidové tradice spojené s obdobím podzimu a dušiček.

U příjemného vyprávění s projekcí se děti dozvěděly zajímavosti o pěstování brambor, lnu, vinné révy, chmele i sušení ovoce. Jak lidé slavili sklizeň úrody na posvíceních, jaké znali pokrmy, jaké nosili kroje, jak se radovali a tančili, to děti také velmi zaujalo.

Je dobré si připomenou minulé časy a občas v klidu posedět a poslouchat. Muzeum nabízí spoustu podobných akcí.

Na dopravním hřišti

Také žáci 4. A navštívili dopravní hřiště. Nejdřív trochu teorie, pak hurá

mezi značky a semafory.

Poprvé ve škole.

Dne 4. 9. nastal pro nové prvňáčky jejich velký den.