Aktuality

Vážení rodiče.

Níže posílám odkaz, na kterém můžete podpořit svými hlasy vybraná díla našich dětí v aktuálním ročníku výtvarného projektu „Mandala dětem“.

http://www.mandalaria.com/mandaladetem/?page=1&find=z%C5%A1%20m.%20pujmanov%C3%A9

Dále bych vás rád seznámil s akcemi a projekty, které chystáme v žákovském parlamentě. 

Pokračujeme s naším školním projektem„Můj rodič, můj kámoš“– s tématemZIMNÍ AKTIVITY! Děti by měli tvořit kolážes rodičiz rodinných fotografií, nebo můžou kreslit, malovat, i lepit. Termín odevzdání je16. února 2018.

Pokud nám počasí dovolí a napadne pořádný sníh, tak bychom se rádi v lednu, či únoru ještě zúčastnili charitativního projektuSNĚHULÁCI PRO AFRIKU. Cílem této jednorázové akce je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že se bude vybírat startovné za každého sněhuláka ve výši 50 Kč. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, která za vybrané peníze dopraví do africké Gambie starší darovaná jízdní kola, která tamním dětem pomohou dopravit se do škol. Termín akce a další informace budou upřesněny dle sněhových podmínek. Více info na webu http://www.snehulaciproafriku.cz/

Děkujeme za vaší aktivitu.

David Hubeňák

Neoprávněné obědy.

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 32,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů čekejte na příchod Vašeho dítěte ze školní družiny před školou.

Od pondělí 24. 11. 2014 se můžete přímo zkontaktovat  s p. vychovatelkami školní družiny na telefonním čísle

605 781 132.