Aktuality

Vážení rodiče, v rámci platné legislativy a GDPR si Vás dovolujeme upozornit, že s vítěznou třídou bude sponzorem natočena krátká reportáž, která bude umístěna na jeho profil na Facebooku (Rainbow Run CZ). Reportáž bude zachycovat průběh akce, vyhlášení výsledků a gratulace. Účast dětí je dobrovolná a děti budou na tento fakt upozorněny. Tímto rovněž děkujeme sponzorovi Rainbow Run CZ za krásné ceny pro vítěze.

Za Žákovský parlament Michaela Chlebounová

Neoprávněné obědy.

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 32,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů čekejte na příchod Vašeho dítěte ze školní družiny před školou.

Od pondělí 24. 11. 2014 se můžete přímo zkontaktovat  s p. vychovatelkami školní družiny na telefonním čísle

605 781 132.

září 2018

Dobrý den,

chtěli bychom vás informovali o ukončení sběru víček pro naší dcerku Marušku.

Děkujeme z celého srdce za pomoc a podporu, na které jste se podíleli.

 

S Přáním krásného dne.

Zbyněk a Marcela Kučerovi