Aktuality

Základní škola Havířov - Šumbark M. Pujmanové 17/1151 okres Karviná

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Na základě zápisu do 1. tříd rozhodla ředitelka školy o přijetí těchto žáků
pořadové číslo registrační číslo pořadové číslo registrační číslo
1 1/2018 43 43/2018
2 2/2018 44 44/2018
3 3/2018 45 45/2018
4 4/2018 46 46/2018
5 5/2018 47 47/2018
6 6/2018 48 48/2018
7 7/2018 49 49/2018
8 8/2018
9 9/2018
10 10/2018 Mgr. Alena Kubíčková, ředitelka školy
11 11/2018 elektronicky podepsáno
12 12/2018
13 13/2018
14 14/2018
15 15/2018
16 16/2018
17 17/2018
18 18/2018
19 19/2018
20 20/2018
21 21/2018
22 22/2018
23 23/2018
24 24/2018
25 25/2018
26 26/2018
27 27/2018
28 28/2018
29 29/2018
30 30/2018
31 31/2018
32 32/2018
33 33/2018
34 34/2018
35 35/2018
36 36/2018
37 37/2018
38 38/2018
39 39/2018
40 40/2018
41 41/2018
42 42/2018

Neoprávněné obědy.

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 32,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů čekejte na příchod Vašeho dítěte ze školní družiny před školou.

Od pondělí 24. 11. 2014 se můžete přímo zkontaktovat  s p. vychovatelkami školní družiny na telefonním čísle

605 781 132.