Aktuality

 Zápis do školní družiny na školní rok 2017/2018 se uskuteční:

 29. 8. 2017 od 10:00 hodin do 14:00 hodin

 30. 8. 2017 od   8:00 hodin do 15:00 hodin.

Zápis je pro všechny žáky 1. - 5. tříd, i pro ty, kteří už školní družinu navštěvovali.

K zápisu si přineste – rodný list dítěte a číslo účtu potřebné

k bezhotovostní platbě ŠD.

Září se hradí složenkou nebo převodem z účtu.

Neoprávněné obědy.

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 32,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

Vážení rodiče,

z bezpečnostních důvodů čekejte na příchod Vašeho dítěte ze školní družiny před školou.

Od pondělí 24. 11. 2014 se můžete přímo zkontaktovat  s p. vychovatelkami školní družiny na telefonním čísle

605 781 132.