Zápis do školní družiny

Oznámení o přerušení školní družiny - Letní prázdniny

BAKALÁŘI

Naše škola se zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství v programu Ekoškola.

Naše škola se zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství v programu Ekoškola. V rámci kampaně jsme se aktivně podíleli na naplňování Cílů udržitelného rozvoje 2030.

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 11. 6. 2019 v 16 hodinSraz ve vestibulu školy.

Pozvánka na koncert

Srdečně zveme na koncert - Romantické housle Ivana Ženatého, který se uskuteční 17. 6. v 19:00 v kulturním domě Petra Bezruče.

Nově otevřená habrová alej na ulici M. Pujmanové

Seznam přijatých žáků do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Elektronická ŽK

Zápis žáků do 1. tříd

Zápis žáků do 1. tříd proběhne 8. a 9. dubna v budově školy.

Zápis žáků do 1. třídy

Třídní schůzky

25.3.2019 se konají třídní schůzky (žák-rodič-učitel) dle rozpisu třídních učitelů.

Spolu ruku v ruce

Spolu ruku v ruce - benefiční akce pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila na podporu aktivit lidí, kteří se starají o své blízké členy rodiny s postižením.

Akci můžete sledovat na FB události.

Legiovlak

Na havířovském nádraží bude přistaven ve dnech 19. – 24. 3. 2019 LEGIOVLAK Československé obce Legionářské.

Protidrogový vlak

Protidrogový vlak

NEOPRÁVNĚNÉ OBĚDY.

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 32,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.

ZŠ Marie Pujmanové dostává nový kabát

ZŠ MArie Pujmanové dostává nový kabát

Havířov chystá modernizaci ZŠ Marie Pujmanové

Havířov chystá modernizaci ZŠ Marie Pujmanové

Sběr víček z PET lahví pro Marušku

Poděkování

Sběr víček pro Marušku