PRÁCE ŽÁKŮ V DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Stavební práce

nejen ve škole, ale i v družině.

Vánoční tvoření

Vyrábíme drobné dárečky na jarmark.

Dne 18. 12. 2018 se děti naší ŠD zapojily do projektu města Havířov

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ OZDOBU

ZDRAVÝ ŽIVOT V DRUŽINĚ

Projektové odpoledne ve školní družině III. oddělení  -  „ ZDRAVÍ JE TO NEJCENĚJŠÍ, CO MÁM“ - se nám moc líbilo. S dětmi jsme si povídali o zdraví a jak si ho chránit. Jak se správně starat o naše tělo, jak se správně stravovat, cvičit, ale i odpočívat, otužovat se a jíst vitamíny.  Děti si pochutnaly na zdravých dobrotkách, kterými se samy krmily a poznávaly se zavřenýma očima chuť potraviny. Odpoledne jsme si užili spoustu zábavy a legrace.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Dobrovolní hasiči na návštěvě ve ŠD

Ochutnávka:  poznej chuť sladké, slané, kyselé, hořké

Stavíme sportovní hřiště.

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Pohybové hry v družině

Tvoření s rodiči

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Aktivity v družině

Vaření

Od 1. 3. 2016  byl ve školní družině kroužek vaření, ve kterém děti vařily

nejrůznější dobroty. Všem moc chutnalo a nikdy nic nezbylo.

Kroužek byl každý čtvrtek a vedla ho paní vychovatelka Marie Vašíčková.

Jóga

Každé úterý odpoledne se děti mohly protáhnout v kroužku jógy,

který vedla paní vychovatelka Lenka Cakóová.

Kouzelný strom

Den maminek
Výroba dárečků pro maminky.

Velikonoční pečení

Dne 22. 3. 2016 se uskutečnilo velikonoční pečení s rodiči. Sešli jsme se v hojném počtu ve školní kuchyňce, takže nám šla práce pěkně od ruky. Maminky se s dětmi moc snažily a taky jsme si užily u pečení veselé chvilky. Všem se nám líbilo pěkně strávené předvelikonoční odpoledne.

Jarní tvoření

Filmový pátek a práce v dílnách
Velikonoční ozdoby jsme vyráběli v dílnách a proběhl rovněž filmový pátek.

Velikonoční keramická dílna

Dne 10. 3. 2016 proběhlo ve školní družině velikonoční tvoření s rodiči.

Všichni zúčastnění  se aktivně zapojili do práce a vznikla krásná díla.

Teď už jenom usušit, vypálit, naglazurovat a znovu vypálit.

Pak bude dílo hotové.

Všem děkuje za účast vychovatelka Hanka.

Letem světem - soutěž družin

V rámci školních družin proběhla výtvarná soutěž pod názvem "Letem světem."

Do soutěže se zapojilo 15 školních družin se 180 výtvory, které byly rozděleny

do třech kategorií.

Naše školní družina získala dvě druhá místa.

 

V první kategorii se na druhém místě umístila Markétka Kozlová, a ve třetí kategorii - společná práce - Jakub Hampl,

David Štětínský, Dominik Fluksa.

 

Práce vyhodnocených dětí i ostatních zúčastněných budou vystaveny od dubna 

v obchodním domě Elán.

Papírové tkaní

Vánoční jarmark

Nejkrásnější vánoční ozdoba

Vyhodnocení soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Pták Zvonivec - co neví, nevyzvoní.

Hry.

V družince pomocí her rozvíjíme postřeh, samostatné logické myšlení, procvičujeme paměť.

Užíváme nejrůznějších her.

Místo kde bydlíme, naše město.

Děti pracují ve skupinkách – skládání puzzle s motivy památek našeho města.

Ubrousková technika.

Děti se učí kreslit akrylovými barvami a používat ubrouskovou techniku.

Výroba přáníček

Kombinujeme papír, barvy a práci s polystyrenem.

Vytváříme obrázky s použitím otisků rukou - zvířátka dle fantazie.

Sen.

Malujeme a vytváříme básně na téma sen.

Šperky.

Děvčata vyráběla šperky pomocí dutinek, korálků a ozdob.

Perníčky.

Děti zdobily perníčky ke Dni matek.

Práce s papírem.

Papírové vyrábění, skládání origami, seznamujeme se s různými druhy papírů.

Výtvarná soutěž.

Žáci se účastnili výtvarné  soutěže pořádané městem Havířov.

Měli dle vlastní fantazie ztvárnit nejkrásnější kraslici a získali sladkou odměnu.

Oblíbený hrdina.

Šití není jen pro holky! Aneb vyrábíme naše nejoblíbenější hrdiny.


Moje nejoblíbenější hračka.

Představujeme hračku ostatním dětem, tanec s hračkou, zpěv, soutěže, testy.

Velikonoční dílnička pro rodiče s dětmi.

Vyráběli jsme velikonoční dekorace pomocí bavlnek, balónků a vodního skla. Strávili jsme s maminkami a dětmi příjemné odpoledne s kávou a pohoštěním.

Markéta Irein

Dramatická činnost – děti hrají dětem, zapojujeme všechna oddělení ŠD

Tajenky, křížovky, výtvarné soutěže – o nejkrásnějšího motýla, moudrá paní sova

Práce se zažehlovacími korálky.

Děti tvořily strom, učily se šít, vytvářely rámečky z hlíny a vyzkoušely si různé další techniky z pryskyřice, modelovací hmoty a plastu.

Práce dětí ve školní družince je pestrá -  barevné obrázkové fantazie, ozdoby pro děvčata, práce s dekorativní hmotou a papírem, gumičky a modelovací hmota FIMO.

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Namaluj si své tričko

 

Dne 20. 5. 2014 proběhlo ve školní družině tvoření s rodiči -  Namaluj si své tričko.

Přišly nejen děti, ale i maminky, tatínci, babičky a starší sourozenci.

Nejdříve se všichni seznámili s různými technikami malování na textil - sítotisk, tupování pomocí šablony, vlastní malba a použití razítek.

Každý si mohl vybrat.

 Na spoustě výrobků je vidět, že se práce všem podařila.

Vyhodnocení výtvarné soutěže ŠKOLNÍCH DRUŽIN

  1. kategorie  - 1. a 2. třídy se na 2. místě umístila Martina Buchtová ze 2. B

  2.  kategorie - 3. a 4. třídy se na 2. místě umístila Iva Jaworková ze 3. B

     

Cenu diváka, kdy hodnotily děti ze ZŠ Frýdecká, získala Natálie Petríková z 5. B.

V soutěži se vybíralo ze 128 výkresů.

Příprava na jarmark- nitěné zvonečky.

Keramika na jarmark.

Konečná úprava.

Naše práce.

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Konečně je jaro, ptáčkové hnízdí a vyvádějí svá mláďata.

Pejskové a kočičky se vyhřívají na sluníčku.

Na louce kvetou pampelišky.

Poznáš, jaká jsem?

Enkaustika - malování voskem.

Komu patří klobouk?

Už se těšíme na jaro - mozaikoví zpěváčci.

Naše ekodílníčka - využití a přetvoření již použitého materiálu k dekoraci.

Trubičky z toaletního papíru.

Krabičková zvířátka - tvoříme z krabiček od čaje.

Čajové krabičky stokrát jinak.

Je leden a paní Zima má vládu pevně v rukou.