Školní družina - školné

Školné: 150 Kč/každý žák

Placení školného: inkasem ze sporožirového účtu, inkasem z bankovního účtu, poštovní poukázkou