Informace pro rodiče

Termíny třídních schůzek ve šk. roce 2017/2018
1. třídní schůzky                 25. 9. 2017

2. třídní schůzky                 20. 11. 2017
3. třídní schůzky                 26. 3. 2018     Učitel-žák-rodič
4. třídní schůzky                 21. 5. 2018Termíny pedagogických rad ve šk. roce 2017/2018

31. 8. 2017
20. 11. 2017

22. 1. 2018

23. 4. 2018

21. 6. 2018

Mimořádné pracovní porady - pondělí v 7,00 hodin.

Pedagogické rady a ostatní porady v pondělky ve 14,00 hodin.

Pro rodiče prvňáčků

DESATERO PRO RODIČE

 1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka.
 2. Každý den ostrouhám tužky. Dítě jich má mít v zásobě několik.
 3. Pomáhám dítěti v případě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky.
 4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím.
 5. Přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové úseky, nejlépe dvakrát 15 minut.
 6. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se mohlo soustředit na svou práci
 7. Příprava na vyučování má být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky.
 8. V klidu se povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.
 9. O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání. 
 10. Své děti raději pohladím, pochválím za dobré úspěchy. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří.

DESTATERO PRO PRVŇÁČKY

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče.
 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce udělat mašličku.
 3. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.
 4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.
 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
 7. Dovedu si připravit svačinku na ubrousek a po jídle si umýt ruce.
 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.
 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.
 10. Do aktovky si sám uložím věci, a to tam, kam patří.

KONTAKT NA LOGOPEDY:

PaedDr. Irena Cudlínová                  

Logopedická ambulance Kochova 1227/2, 736 01 Havířov - Šumbark

Tel.: 596884236

 

 KONTAKT NA PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKOU PORADNU

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná, pracoviště 736 01 Havířov – Šumbark, Opletalova 5.

Tel.:  597582372        e-mail: poradna@pppkarvina.cz

 K žádosti o odklad musí být předloženo ředitelce školy:

 1. 1.      doporučení pedagogicko-psychologické poradny
 2. 2.      doporučení dětského lékaře, popř. klinického psychologa

 

       

Zpráva SRPŠ o hospodaření pro rok 2015/2016

 

Převod z minulého období

Pokladna – 5 172,50 Kč

Účet – 48 217,74 Kč

CELKEM – 53 390,24 Kč

 

Příjmy za rok 2015/16

Příspěvky SRPŠ – 63 800,- Kč

Úroky ČS – 6,56 Kč

Akce SRPŠ hájenka - 1 564,- Kč

CELKEM – 65 370,56 Kč

 

Výdaje za rok 2015/16

Kancelářský papír - 8 001,- Kč

Odměny Den barev – 475,- Kč

Den dětí pro I. A II. Stupeň  - 13 911,- Kč

Odměny letní turnaje – 2 058,- Kč

Autobus – lyžařský výcvik – 7 562,60 Kč

Rozloučení 9.třídy – 2 000,- Kč

Knihy-odměny – 4 387,- Kč

Karneval - 610,- Kč

Odměny vánoční turnaje + lyžařský výcvik - 4 342,- Kč

Den učitelů - květiny - 1 820,- Kč

Akce SRPŠ výlet Olomouc - 1 321,- Kč

Akce SRPŠ - hájenka - 2 585,- Kč

Výlet žákovský parlament - 1 350,- Kč

Odměny halloween,mikuláš - 374,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné, soutěže, poplatky – 5 042,- Kč

Bankovní poplatky a úroky - 1 379,25 Kč

 

CELKEM – 57 217,85 Kč

 

Převod z minulého období - 53 390,24 Kč

Příjmy za rok 2015/16 - 65 370,56 Kč

Výdaje za rok 2015/16 - 57 217,85 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2016 - 61 542,95 Kč

Pokladna - 2 648,50 Kč

Účet - 58 894,45 Kč

 

Zpracovala za SRPŠ : Pjatáková Petra - pokladník

Rozbory dotazníků.

V následujících souborech si můžete prohlédnout rozbory dotazníků, které vyplňovali žáci, jejich rodiče a učitelé.

NEOPRÁVNĚNÉ OBĚDY

Poskytování školního  stravování je  služba  (cca  60%) dotovaná  státem a je vázána na přítomnost žáka ve škole. Neodhlášený oběd (v době nepřítomnosti  žáka ve škole) = neoprávněně poskytnutý oběd.

(viz školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhl.č. 107/2005 Sb. o školním stravování, § 4).

Za každý neodhlášený, tj. =  neoprávněně poskytnutý oběd (v době nepřítomnosti žáka ve škole) se doúčtují zpětně režie ve výši 33,- Kč za jeden neodhlášený oběd.

První den nemoci (neplánované nepřítomnosti ve škole) je považován za přítomnost ve škole a lze odebrat oběd do jídlonosiče. Další dny absence žáka ve škole, se již stravování neposkytuje, a je nutno obědy odhlásit po celou dobu absence.