PROJEKTY EU

Šablony II

Projekt „Šablony 2017 s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005942“

Projekt je financován z dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z grantu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Zahájení realizace projektu:  1. 3. 2017

Ukončení fyzické realizace: 28. 2. 2019

Projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji