ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DODATKY K ŠVP

ŠKOLNÍ ROK 2008 /2009

ŠKOLNÍ ROK 2009 /2010

ŠKOLNÍ ROK 2010 /2011

ŠKOLNÍ ROK 2011 /2012

ŠKOLNÍ ROK 2012 /2013

ŠKOLNÍ ROK 2013 /2014

ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

ŠKOLNÍ ROK 2015 /2016

ŠKOLNÍ ROK 2016 / 2017

ŠKOLNÍ ROK 2017 /2018

ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

Dodatek č. 8. 8. ve stávajícím ŠVP ke kapitole č. 3 - Charakteristika ŠVP - Vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami.

Dodatek č. 8. 9. ve stávajícím ŠVP ke kapitole č. 3 - Charakteristika ŠVP - Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Dodatek 8.2.1.

Dodatek 8.10. začlenění problematiky "Včasné varování" do RVP ZV

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Dodatek 8. 11. Změna ředitele školy 8/2018

Dne 30. 8. 2018 byl do funkce ředitele školy jmenován Ing. Martin Irein.

STANDARDY

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINA