ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPŠ 2015/2016

Zpráva o hospodaření SRPŠ za rok 2015/16

 

Převod z minulého období

Pokladna – 5 172,50 Kč

Účet – 48 217,74 Kč

CELKEM – 53 390,24 Kč

 

Příjmy za rok 2015/16

Příspěvky SRPŠ – 63 800,- Kč

Úroky ČS – 6,56 Kč

Akce SRPŠ hájenka - 1 564,- Kč

CELKEM – 65 370,56 Kč

 

Výdaje za rok 2015/16

Kancelářský papír - 8 001,- Kč

Odměny Den barev – 475,- Kč

Den dětí pro I. A II. Stupeň  - 13 911,- Kč

Odměny letní turnaje – 2 058,- Kč

Autobus – lyžařský výcvik – 7 562,60 Kč

Rozloučení 9.třídy – 2 000,- Kč

Knihy-odměny – 4 387,- Kč

Karneval - 610,- Kč

Odměny vánoční turnaje + lyžařský výcvik - 4 342,- Kč

Den učitelů - květiny - 1 820,- Kč

Akce SRPŠ výlet Olomouc - 1 321,- Kč

Akce SRPŠ - hájenka - 2 585,- Kč

Výlet žákovský parlament - 1 350,- Kč

Odměny halloween,mikuláš - 374,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné, soutěže, poplatky – 5 042,- Kč

Bankovní poplatky a úroky - 1 379,25 Kč

 

CELKEM – 57 217,85 Kč

 

Převod z minulého období - 53 390,24 Kč

Příjmy za rok 2015/16 - 65 370,56 Kč

Výdaje za rok 2015/16 - 57 217,85 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2016 - 61 542,95 Kč

Pokladna - 2 648,50 Kč

Účet - 58 894,45 Kč

 

Zpracovala za SRPŠ : Pjatáková Petra - pokladník

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Ledové království Pustevny 16.1.2016

Na základě požadavku rodičů jsme zorganizovali výlet na hory. Jako cíl jsme si vybrali Ledové království na Pustevnách. Nutno říci, že po letitých zkušenostech s výšlapy, jsme takový nával ve vlaku i při čekání na autobus ve Frenštátu zažili poprvé. Nic nám však neubralo na náladě a čas strávený čekáním na dopravu jsme využili na příjemné popovídání si, mimo jiné i s paními učitelkami Piechovou a Ptáčkovou. Přes počáteční logistické problémy jsme nakonec všichni dorazili do cíle. Děti si užily čerstvě padajícího sněhu, dospělí příjemné atmosféry. Za sebe mohu říct, že jsem potěšen tím, že se pomaličku daří naplňovat cíl, který jsme si stanovili, a to poznání se navzájem mezi rodiči. Pokud se známe s člověkem z neformálních akcí, lépe se nám řeší problémy, které nastanou.

Zpráva o hospodaření SRPŠ za rok 2014/2015

 

 

Převod z minulého období

Pokladna – 3 339,50 Kč

Účet – 29 188,93 Kč

CELKEM – 32 528,43 Kč

 

Příjmy za rok 2014/15

Příspěvky SRPŠ – 66 025,- Kč

Úroky ČS – 6,69 Kč

Adopce na dálku - 6 000,- Kč

Sněhuláci pro Afriku - 1 600,- Kč

CELKEM – 73 631,69 Kč

 

Výdaje za rok 2014/15

Adopce na dálku - 6 000,- Kč

Sněhuláci pro Afriku - 1 600,- Kč

Projektový den graffiti – 2 219,- Kč

Den dětí pro I. A II. Stupeň  - 11 840,- Kč

Odměny letní turnaje – 2 546,- Kč

Autobus – kino Havířov – 2 210,80 Kč

Autobus – lyžařský výcvik – 4 878,80,- Kč

Rozloučení 9.třídy – 2 000,- Kč

Knihy-odměny – 4 714,- Kč

Karneval - 488,- Kč

Odměny vánoční turnaje - 2 564,- Kč

Odměny a občerstvení lyžařský výcvik - 1 829,- Kč

Akce SRPŠ Tátův den - 3 284,- Kč

Odměny drakiáda,halloween,mikuláš - 658,- Kč

Ostatní – odměny a cestovné, soutěže, poplatky – 4 304,- Kč

Bankovní poplatky a úroky - 1 634,28 Kč

 

CELKEM – 52 769,88 Kč

 

Převod z minulého období - 32 528,43 Kč

Příjmy za rok 2014/15 - 73 631,69 Kč

Výdaje za rok 2014/15 - 52 769,88 Kč

CELKEM stav k 31.8. 2015 - 53 390,24 Kč

Pokladna - 5 172,50 Kč

Účet - 48 217,74 Kč

 

Zpracovala za SRPŠ : Pjatáková Petra - pokladník